Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w październiku 2018 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Warszawa, 08-11-2018 r.

DEPARTAMENT REJESTRU
I IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO
PRODUKTÓW LECZNICZYCH
UR.DEL.LRP.070.276.2018

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w październiku 2018 r.

Dyrektor
Departamentu Rejestru i Importu Równoległego
Produktów Leczniczych

Łukasz Burda

Zestawienie produktów leczniczych dla których zostały wydane decyzje
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu w październiku 2018 r.
 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski