PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu wyniosła 191 tys. PLN i była o blisko 2% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 822 mln PLN i była większa o 4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 6,2%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 4,8%, a dla leków refundowanych była większa o 5,7%. Natomiast w porównaniu do sierpnia bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 5,4%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 1,9%, a refundowane wzrost o 0,1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o blisko 43 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych zmalał o prawie 14 mln. Segment leków refundowanych spadł o 2,5 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej wzrósł o blisko 59 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o około 0,5 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 108 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o prawie 51 mln PLN większa niż we wrześniu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 17,5 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była większa o 36,5 mln PLN. Względem września 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 3 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018 r. wyniesie prawie 9 mld PLN, tj. o prawie 4% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2018 r. wyniosła blisko 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca zmalała o 0,2%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 4,2%. W porównaniu do września 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 4,9%. Dla leków refundowanych cena była większa o 2,3%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w monitorowanych segmentach wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 1,9%, leków refundowanych wzrosła o 1,4%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 1,1% w stosunku do sierpnia br.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2018 r. wyniosła 25,3% i była o 1,9% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do sierpnia 2018 roku marża wzrosła o 0,5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski