PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2018

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu wyniosła 186,5 tys. PLN i była o 6,3% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 2 791 mln PLN i była większa o 6,2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 1%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 8,2%, a dla leków refundowanych była większa o 10,5%. Natomiast w porównaniu do maja bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 0,3%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 7%, a refundowane wzrost o 14,2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o ponad 170 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o blisko 39 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 132 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej zmalał o blisko 1 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o blisko 0,4 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 163 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o ponad 9 mln PLN większa niż w czerwcu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o blisko 47 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była większa o prawie 103 mln PLN. Względem czerwca 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 4 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 1,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie ponad 8,5 mld PLN, tj. o 1% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2018 r. wyniosła 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,7%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 1,7%. W porównaniu do czerwca 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 3,7%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 1,3%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,2%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 0,5%, leków refundowanych wzrosła o 0,8%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena spadła o 0,1% w stosunku do maja br. 

Średnia marża apteczna w czerwcu 2018 r. wyniosła 24,9% i była o 1,3% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do maja 2018 roku marża wzrosła o 2,5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski