Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie korekt danych sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu serii produktów leczniczych z obrotu

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z decyzjami Głównego  Inspektora Farmaceutycznego dotyczącymi wycofania z obrotu na terenie całego kraju, wybranych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną valsartanum, apteki które mają z Funduszem podpisaną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w przypadku zwrotu do apteki leku wycofanego na podstawie decyzji GIF, są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego apteki i dokonania korekty sprawozdawanych danych.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 9 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm. ) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, zwracane aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

Wniosek o otwarcie okresu rozliczeniowego oraz pytania związane z powyższym, należy kierować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym apteka ma podpisana umowę na wydawanie produktów refundowanych.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski