Decyzje Prezes URPL

I.  UR/ZD/1041/18 z 05.07.2018 r. wprowadza się punkt: „Częstotliwość składania raportów okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego” Co 6 miesięcy. W związku z przeprowadzonymi zmianami w załączeniu przekazujemy obowiązującą ulotkę informacyjną dla ww. produktu leczniczego.
Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie zmiany kategorii dostępności z: Rp na: OTC wchodzi w życie z dniem 30.11.2018 r.

II. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawne skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2018 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski