Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK,
danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy który udzielił świadczenia zdrowotnego. Możliwe jest także wykazanie obu numerów identyfikacyjnych REGON jednocześnie (np. w nagłówku recepty). Realizacja wystawionych w ten sposób recept nie będzie kwestionowana.

W związku z powyższym do dnia 30 września 2018 r., dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamienne numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie: miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ – wartości „R” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie Id-miejsca-numer REGON świadczeniodawcy lub numer REGON podwykonawcy.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski