Aptekarz Polski nr 142/120E

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 142/120E online numer “Aptekarza Polskiego“.

Pobierz aktualny numer!

NUMER 142/120 ONLINE

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

MANUAŁ APTEKARSKI

RYNEK LEKÓW

PANORAMA SAMORZĄDU

LEX APOTHECARIORUM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Z UNIWERSYTETU

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

BAROMETR PEX PHARMA

PRZEGLĄD PRASY

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

SPORT TO ZDROWIE


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,

mgr farm. Michał Grzegorczyk – Redaktor Wydawca
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego
mgr Halina Roszkowska-Filip – Product Manager (NIA)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski