Głos farmaceutów uwzględniony w debacie: „Wspólnie dla Zdrowia”

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów „Perspektywa 2030” alarmujące o rzekomym braku reprezentacji farmaceutów w projekcie „Wspólnie dla Zdrowia” wprowadza w błąd opinię publiczną.

Naczelna Izba Aptekarska jako organizacja ustawowo reprezentująca ponad 30 tys.  farmaceutów w kraju otrzymała zaproszenie do udziału w narodowej debacie: „Wspólnie dla Zdrowia”. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i jednocześnie członek rady społecznej działającej przy Ministrze Zdrowia, od samego początku osobiście angażuje się w prace projektowe, kładąc szczególny nacisk na uwzględnienie roli farmaceuty w całym systemie ochrony zdrowia.

To, że do udziału w dyskusji zaproszono Naczelną Izbę Aptekarską, jako organizację reprezentującą wszystkich farmaceutów Polsce – a więc również tych skupionych wokół Stowarzyszenia „Perspektywa 2030” –  jest rzeczą naturalną i jednocześnie gwarancją, że postulaty tak licznej grupy zawodowej zostaną uwzględnione w toku dalszych prac.

***

W skład Rady Społecznej weszło 65 ekspertów. Są to osoby związane z systemem ochrony zdrowia, ekonomia, jak również przedstawiciele zawodów medycznych, pacjentów, przedsiębiorców oraz byli ministrowie zdrowia. Zaproszeni do debaty eksperci zajmują się m.in. takimi tematami jak: pacjent i system, działanie opieki medycznej, medycyna, finanse, gospodarka, innowacje, technologie, własność, system ochrony zdrowia – strategia.

Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy – Szef Biura Prasowego
Naczelna Izba Aptekarska

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski