PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2018

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju wyniosła 174,5 tys. PLN i była równa wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 2 621 mln PLN i była mniejsza o 1,9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju zmniejszyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 1,5%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 4,8%, a dla leków refundowanych była mniejsza o 1,7%. Natomiast w porównaniu do kwietnia bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 0,3%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 0,7%, a refundowane wzrost o 0,4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o blisko 15 mln PLN mniejsza od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych spadł o ponad 7 mln. Segment leków refundowanych zmalał o ponad 1 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej o ponad 3 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o ponad 3 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku spadła o ponad 50 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 12 mln PLN mniejsza niż w maju 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o prawie 28 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych spadła o ponad 13 mln PLN. Względem maja 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 2 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 1,7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie ponad 8,6 mld PLN, tj. o 2,7% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2018 r. wyniosła 20,9 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca zmalała o 0,2%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 1,8%. W porównaniu do maja 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,3%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 1,6%. Dla leków refundowanych cena również była większa o 1,6%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały spadki. Cena leków pełnopłatnych spadła o 1,2%, leków refundowanych spadła o 0,4%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 0,1% w stosunku do kwietnia br.

Średnia marża apteczna w maju 2018 r. wyniosła 24,3% i była o 2,1% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do kwietnia 2018 roku marża zmalała o 1,4%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski