Jak skrócić kolejki do świadczeń medycznych w Polsce? – debata ekspertów w ramach projektu Razem dla Zdrowia

Kolejki do lekarzy są jak choroba, dlaczego trzeba im zapobiegać, a nie leczyć. To myśl przewodnia 9. warsztatów dialogu społecznego w ramach projektu Razem dla Zdrowia, który został zorganizowany przez Fundację My Pacjenci. W projekcie, od jego powstania aktywnie uczestniczy Naczelna Izba Aptekarska.

Podczas warsztatów zorganizowanych 11. czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej gorąco dyskutowano na temat kolejek do świadczeń medycznych, przedstawiano potencjalne rozwiązania, szukano przyczyn i konsekwencji, jakie wiążą się z wydłużonym czasem oczekiwania na wizyty lekarskie czy badania. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia w tym: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, prof. Romuald Krajewski z Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie), Jacek Gleba MDT Medical i Małgorzata Pietrzak – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Teorię kolejek a także punkt widzenia zawodów medycznych przedstawił prof. Romuald Krajewski, opierając się m.in. na wynikach analiz Health Consumer Powerhouse, które potwierdzają, że kolejki w krajach Unii Europejskiej nie są zależne od nakładów finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia. Kolejki to po prostu „pewna tradycja umysłowa, są wyrazem kontynuowania tradycyjnych zasad organizacji świadczeń”.

Dr Jacek Gleba z MDT Medical przedstawiał propozycje zmian systemowych. „Najważniejsza jest zmiana kontraktowania świadczeń medycznych. Płacimy za procesy lecznicze, a nie efekty leczenia. Niestety już dwa pokolenia lekarzy są wychowane w tym systemie. W porównaniu do systemów zagranicznych wydaje się, że polski system jest stworzony pod wymagania administracyjne.”  Wtórował mu Andrzej Osuch reprezentujący Grupę Lux Med, udowadniając, że wadą jest sam system, który nie jest dostosowany do potrzeb zdrowotnych i nie zapewnia właściwiej realizacji świadczeń. Potencjalne rozwiązania, które mogą mieć znaczny wpływ na strategię antykolejkową, to m.in. edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, większa profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób, nowoczesne kanały komunikacji, większy dostęp pacjentów i lekarzy do systemu, a także przełożenie do niego części działań związanych z procesem leczenia. Niezbędne jest elektroniczne wprowadzenie dokumentacji medycznej, wyniki opisy skierowania i recepty, a także zmniejszenie obciążeń biurokratycznych lekarzy i pielęgniarek.

Małgorzata Pietrzak z Naczelnej Izby Aptekarskiej dodała to tej listy opiekę farmaceutyczną w aptekach: Wprowadzenie do aptek refundowanej opieki farmaceutycznej usprawni cały system ochrony zdrowia. Praca farmaceutów, odpowiedzialnych za nadzór nad farmakoterapią, pozwoli odciążyć lekarzy, głownie tych rodzinnych, nie wchodząc w ich kompetencje. Farmaceuci mogliby śledzić na bieżąco oraz wykrywać i rozwiązywać problemy lekowe, przeprowadzać pomiary ciśnienia krwi, doradzić pacjentowi w prostych problemach medycznych oraz robić przeglądy lekowe, dzięki którym pacjent dowie się czy leki, jakie stosuje, nie wchodzą między sobą w interakcje. Na tej płaszczyźnie jest ogromny potencjał do wykorzystania. Dzięki opiece farmaceutycznej pacjenci będą mogli skorzystać z profesjonalnych porad ponad 24 tys. aptekarzy pracujących w 15 tys. aptek.”

Dominik Mazur z takes-care.com podał przykłady dobrych praktyk z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w 2015 roku odbyło się 340 mln konsultacji lekarskich, dla porównania w Polsce było ich 529 mln. Zjednoczone Królestwo, aby porodzić sobie z podobnym problemem zaczęło adoptować do systemu zdrowotnego praktyki biznesowe. Wprowadzono narzędzia on-line do zarządzania opieką skoordynowaną, dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta, szkolenia z samoopieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, narzędzia pozwalające na samodzielna opiekę stanu zdrowia z opcją konsultacji on-line ze specjalistą. Zadziałało także wiele innych rozwiązań, takich jak edukacja związania z poruszaniem się po nowym systemie zdrowotnym, zamykanie procesu diagnozy, czy choćby kultura odwoływania wizyt przez pacjentów.

Te i pozostałe propozycje rozwiązań zostaną wpisane do specjalnego raportu podsumowującego tworzonego przez organizatora warsztatów, który następnie w przekaże go administracji publicznej.

***

O projekcie:

Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia jest rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. Fundacja MY Pacjenci prowadzi projekt dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. „Razem dla Zdrowia” w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski