PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu wyniosła 174,5 tys. PLN i była mniejsza od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 31,5 tys. (-15,3%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 635 mln PLN i była mniejsza o 2,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu zmniejszyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 4,4%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 4%, a dla leków refundowanych była mniejsza o 1,9%. Natomiast w porównaniu do marca bieżącego roku sprzedaż w segmencie sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 21,5%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 10,6%, a refundowane o 11%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o blisko 476 mln PLN mniejsza od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych spadł o blisko 70 mln. Segment leków refundowanych zmalał o prawie 118 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej o ponad 291 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o prawie 3,5 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku spadła o prawie 64 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o ponad 38 mln PLN mniejsza niż w kwietniu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o prawie 19 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych spadła o blisko 9 mln PLN. Względem kwietnia 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 2 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie blisko 8,7 mld PLN, tj. o 3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2018 r. wyniosła 20,9 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 2,3%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 2,4%. W porównaniu do kwietnia 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,5%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 3,3%. Dla leków refundowanych cena była większa o 0,7%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 2,8%, leków refundowanych spadła o 0,9%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 0,5% w stosunku do marca br. 

Średnia marża apteczna w kwietniu 2018 r. wyniosła 24,7% i była o 1,1% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do marca marża zmalała o 2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2018 ⇐ do pobrania (format pdf.) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski