Apteki ogólnodostępne dalej mogą wydawać produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu leczniczego

Mimo że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych utraciło moc, w aptece ogólnodostępnej dalej można nabyć produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Aby jednak to zrobić, trzeba uzupełnić dotychczasowy wzór zapotrzebowania.

Co należy dodać na dotychczasowym wzorze zapotrzebowania

Minister Zdrowia planuje przygotować nowy wzór zapotrzebowania. Do tego czasu można wykorzystać dotychczasowy wzór, na którym dodatkowo należy podać następujące informacje:

 1. dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą (numer telefonu, NIP);
 2. potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności zawierające jej podpis, a także imię i nazwisko oraz identyfikator (w formie nadruku albo pieczątki);
 3.  informację o liczbie pacjentów, którym zostały podane – w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym – produkty lecznicze środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne nabyte na podstawie poprzedniego zapotrzebowania;
 4. oświadczenia zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”:
 • kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
  • że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej,
  • że takie same produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyższym celu.
 • osoby uprawnionej do wystawiania recept podpisującej zapotrzebowanie:
  • w zakresie określonym wyżej dla kierownika podmiotu,
  • oraz że ujęte w zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne stanowią jednomiesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Osoba wydająca z apteki produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musi sprawdzić czy realizowane zapotrzebowanie zawiera powyżej wymienione elementy.

Zapotrzebowania wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie ustawymogą być realizowane bez konieczności ich uzupełniania. Ważność tych zapotrzebowań to 14 dni od dnia ich wystawienia.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697 )

Źródło: www.gov.pl/zdrowie

Pismo MZ ws. wzoru zapotrzebowania ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski