Dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach

Warszawa, dnia 30.04.2018 r.

Pani
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: L.dz. P-134/2018, w sprawie braku zapisów prawnych, dotyczących możliwości dzielenia ilości leku zawartego w jednym opakowaniu, we wchodzącym w życie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r w sprawie recept (Dz. U. 2018 r. poz. 745), bardzo proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgodnie z Komunikatem dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, który został opublikowany w dniu 18 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, dzielenie opakowania, produktu leczniczego może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z zapisami § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017 r. poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017 r. doz. 1589).Zgodnie z treścią wskazanego komunikatu uregulowanie w tym zakresie przewidziano w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przygotowywania leków aptecznych oraz recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o publikację na Państwa stronach internetowych „Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach”.

Komunikat NFZ w sprawie dzielenia leku  ⇐ więcej (format pdf.)
w piśmie: 
1. Pismo przewodnie
2. Komunikat NFZ
3. Tabela sprawozdania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski