PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu wyniosła 206 tys. PLN i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 19,5 tys. (+10,5%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 111 mln PLN i była większa o 4,6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 9,2%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 2%, a dla leków refundowanych była większa o 0,2%. Natomiast w porównaniu do lutego bieżącego roku sprzedaż w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 7,2%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 9,7%, a refundowane o 15,3%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o blisko 295 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o blisko 59 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 142 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej o ponad 90 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o ponad 3 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o prawie 138 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 128 mln PLN większa niż w marcu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o ponad 6 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o ponad 13 mln PLN. Względem marca 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 2 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie blisko 8,7 mld PLN, tj. o 3,3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2018 r. wyniosła 18,9 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,7%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 1,7%. W porównaniu do marca 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,3%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 3,7%. Dla leków refundowanych cena była większa o 2,8%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 1,7% a leków refundowanych o 0,4%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena zmalała o 0,9% w stosunku do lutego br. 

Średnia marża apteczna w marcu 2018 r. wyniosła 25,2% i była o 0,3% większa niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do lutego marża zmalała o 1,1%.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2018 ⇐ do pobrania (format pdf.) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski