Ogólnonarodowa debata „Wspólnie dla Zdrowia” – pierwsze spotkanie członków Rady Społecznej

Podniesienie komfortu zdrowotnego pacjentów, odciążenie systemu oraz wparcie procesów informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia – to główne obszary, które chcemy wpierać, mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz członek Rady Społecznej, po spotkaniu inaugurującym ogólnopolską debatę na temat przyszłości ochrony zdrowia, którą zainicjował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Mając na uwadze stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, celem prac zespołu jest określenie długoterminowych celów, a następnie rozpisanie harmonogramu, dzięki któremu wypracowane zostaną oczekiwane przez Polaków zmiany systemowe.

Zaproszenie do grona eksperckiego jest dla nas sygnałem wskazującym na dostrzeżenie przez decydentów roli farmaceutów, jaką mogą pełnić w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy istotną częścią tego sytemu, dlatego chcemy, aby nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie zostały odpowiednio ukierunkowane – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Zdaniem prezes NRA, warto pamiętać, że to właśnie farmaceuci stoją na pierwszej linii kontaktu z pacjentem – Naszą rolę widzimy przede wszystkim w stopniowym podnoszeniu komfortu zdrowotnego pacjentów, dlatego tak ważne jest wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej. Tego typu usługi umożliwią pacjentom dostęp do profesjonalnych porad oraz przyczynią się do skrócenia kolejek do lekarzy oraz odciążenia całego systemu – dodała.

Nie do przecenienia jest również praca farmaceutów szpitalnych, odpowiadających za wielomilionowe przetargi na leki. Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału oznacza gigantyczne oszczędności w budżecie nie tylko szpitali, ale również NFZ. Umożliwienie farmaceutom pracy na oddziałach szpitalnych to realna pomoc dla lekarzy w opiece nad pacjentami, choćby przy prawidłowym doborze leków czy monitoringu całego procesu farmakoterapii – powiedziała prezes NRA.

Farmaceuci są również istotnym ogniem wspierającym informatyzację sektora ochrony zdrowia, dlatego będziemy wspierać inicjatywy, których celem będzie uproszczenie i unowocześnienie systemu, tak aby stał się bardziej przejrzysty i przyjazny dla pacjentów – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W skład Rady Społecznej weszło 65 ekspertów. Są to osoby związane z systemem ochrony zdrowia, ekonomią, jak również przedstawiciele zawodów medycznych, pacjentów, przedsiębiorców oraz byli ministrowie zdrowia. Zaproszeni do debaty eksperci zajmą się m.in. takimi tematami jak: pacjent i system, działanie opieki medycznej, medycyna, finanse, gospodarka, innowacje, technologie, własność, system ochrony zdrowia – strategia.

Lista Członków Rady Społecznej:

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Beata Ambroziewicz, Roman Badach-Rogowski, dr Marek Balicki, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Jakub Banaszek, Jarosław Biliński, prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, dr Jarosław Drobnik, prof. dr hab. Dariusz Dudek, dr hab., prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, dr Jacek Grabowski, dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzmann, Dorota Hryniewiecka-Firlej, dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki, prof. dr hab. n. hum. Józefina Hrynkiewicz, Andrzej Jacyna, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Urszula Jaworska, dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Joanna Kopcińska, Krzysztof Kopeć, Jerzy Kozłowski, dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski, Waldemar Kraska, dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Krawczyk, Halina Kutaj-Wąsikowska, Barbara Kutryba, Tomasz Latos, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Stanisław Maćkowiak, Zofia Małas, dr Marcin Mikos, prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, Maria Ochman, prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz, prof. dr hab. n. społ. Waldemar Paruch, dr hab. n. praw. Jakub Pawlikowski, Bolesław Piecha, dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Krystyna Ptok, dr n. med. Elżbieta Puacz, dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Adam Rozwadowski, Elżbieta Rucińska-Kulesz, Anna Rulkiewicz, Robert Rusak, prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński, prof. dr hab. Christoph Sowada, dr n. med. Zdzisław Szramik, Anna Śliwińska, dr hab. n. praw. prof. nadzw. Marek Świerczyński, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, dr n. med. Piotr Warczyński, Krystyna Wechmann, prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, Andrzej Zapaśnik, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski