Aptekarz Polski nr 139/117E

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 138/116e online numer “Aptekarza Polskiego“.

NUMER 139/117e ONLINE

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

BAROMETR PEX PHARMA

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

WSZECHNICA APTEKARSKA

MANUAŁ

W APTECE

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

FORUM WYDARZEŃ

HISTORIA FARMACJI

LEX APOTHECARIORUM

MUZEALNY KALEJDOSKOP

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

PANORAMA SAMORZĄDU

PRZEGLĄD PRASY

RYNEK LEKÓW

SPORT TO ZDROWIE


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski