PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym wyniosła 186,5 tys. PLN i była mniejsza od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 10 tys. (-5,1%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 2 817 mln PLN i była większa o 2,5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 5%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 1%, a dla leków refundowanych była mniejsza o 3%. Natomiast w porównaniu do stycznia bieżącego roku średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 5,1%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 3,7%. Leki pełnopłatne zanotowały spadek o 1,5%, a refundowane o 8,4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o ponad 151 mln PLN mniejsza od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych zmalał o blisko 9 mln. Segment leków refundowanych spadł o blisko 86 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej o ponad 48 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o ponad 8 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 69 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 74 mln PLN większa niż w lutym 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o prawie 13 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o ponad 18 mln PLN. Względem lutego 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o blisko 1 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie ponad 8,6 mld PLN, tj. o 2,9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2018 r. wyniosła 18,8 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 1,4%. W porównaniu do lutego 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,9%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 3,8%. Dla leków refundowanych cena była większa o 2,1%. Względem poprzedniego miesiąca ceny również wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 0,2% a leków refundowanych o 1%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 0,8% w stosunku do stycznia br.

Średnia marża apteczna w lutym 2018 r. wyniosła 25,5% i była o 0,6% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do stycznia marża wzrosła o 0,5%.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2018 ⇐ do pobrania (format pdf.) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski