E-recepta: ułatwienia dla pacjenta, wyzwanie dla lekarzy i aptekarzy?

„E-recepta: ułatwienia dla pacjenta, wyzwanie dla lekarzy i aptekarzy?” – to temat debaty, która odbyła się 27 lutego br. w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie.

Udział w debacie eksperckiej wzięli: Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację;
Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Marcin Grabowski, pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ; Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Tomasz Zieliński, Porozumienie Zielonogórskiego; Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS oraz Grzegorz Siwiec, ekspert Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM. Spotkanie poprowadziła Aleksandra Kurowska, redaktor naczelny portalu politykazdrowotna.com

Dyskusję rozpoczął wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przedstawiając koncepcję pilotażu e-Recepty, w tym najważniejsze informacje odnośnie jej działania oraz korzyści dla pacjentów wynikające z jej wprowadzenia – To jest doskonały sposób na to, by technologie poprawiły jeden z najważniejszych procesów w systemie ochrony zdrowia. Rocznie realizowanych jest 156 mln recept i to tylko tych na leki refundowane – powiedział Janusz Cieszyński. Jednocześnie zwrócił uwagę na przykłady krajów, w których e-recepta już została wdrożona: – Nawet 6 procent recept nie było realizowanych z takich powodów, jak brak pieczątki lekarza, jego podpisu czy nieczytelności dokumentu. Po wdrożeniu e-recepty odsetek takich zdarzeń spadł poniżej 1 procenta – podsumował wiceminister.

Do kwestii oceny rozwiązań przyjętych w pilotażu e-recepty odniosła się Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: – Z punktu widzenia farmaceutów założenia projektu oceniamy pozytywnie. Recepty wystawiane w formie tradycyjnej często zawierają błędy, które uniemożliwiają ich realizację, co powoduje dyskomfort po stronie pacjenta. Wdrożenie e-recepty w dużej mierze wyeliminuje błędnie wystawiane dokumenty oraz uszczelni cały system – powiedziała prezes NRA.

Realnym zagrożeniem, jakie należy brać pod uwagę jest brak lub ograniczony dostęp do Internetu, jak również przerwy w dostawie prądu, dotkliwe szczególnie w obszarach mniej zurbanizowanych. W sposób naturalny pojawia się zatem pytanie, jak powinien zachować się aptekarz w sytuacji, gdy nie będzie mógł wydać pacjentowi leku ratującego życie z uwagi na zaistnienie takich sytuacji? To pytanie, które nie może pozostać bez odpowiedzi – dodała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

To co niepokoi część naszego środowiska to ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów dla aptek, związanych choćby z dostosowaniem infrastruktury IT do wymagań systemowych. Z pewnością będziemy o tym rozmawiać z przedstawicielami resortu zdrowia oraz wykonawcą – podsumowała prezes NRA.

Głos w dyskusji zabrali również pozostali uczestnicy debaty. Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, omówił kwestie techniczne związane w wprowadzaniem e-recepty. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Romuald Krajewski oraz Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego ocenili stopień przygotowania lekarzy do wystawiania dokumentów w formie elektronicznej, zwracając uwagę, na realne ryzyko wykluczenia lekarzy, którzy na co dzień nie korzystają z nowoczesnych technologii. Z kolei Marcin Grabowski, p.o. Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ podkreślił zalety wynikające z wdrożenia e-recepty, takie jak szybszy proces weryfikacji recept refundowanych oraz uproszczenie systemu kontroli tych dokumentów. Swoimi spostrzeżeniami odnośnie pilotażu e-recepty podzieliła się również Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, która pozytywnie oceniła poziom bezpieczeństwa danych wrażliwych pacjentów, gromadzonych przez system informatyczny.

***

e-Recepta to kluczowy element trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Jej głównym zadaniem jest usprawnienie obsługi pacjentów. Dzięki e-recepcie pracownik medyczny będzie miał łatwiejszy dostęp do danych medycznych, przyspieszony zostanie proces realizacji recepty, zwiększy się komfort pracy lekarzy, farmaceutów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów.

Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia, w maju br. planowane jest uruchomienie pilotażu e-recepty dla pacjentów. Będzie on prowadzony na terenie Siedlec i Skierniewic. Wezmą w nim udział wybrane szpitale miejskie i wojewódzkie oraz w sumie 61 aptek. Pilotażem objętych zostanie grupa ok. 200 pacjentów. W chwili obecnej trwają testy techniczne, które umożliwią start pilotażu.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski