PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2018 – raport poprawiony*

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu wyniosła 196,5 tys. PLN i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 8,5 tys. (+4,5%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad blisko 2 968 mln PLN i była mniejsza o 1,8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu zmniejszyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 6,5%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 3,9%, a dla leków refundowanych była większa o 2,4%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2017 średnia sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się o 4,5%. Sprzedaż zwiększyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 4,8%. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 6,4%, a refundowane o 2,2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o ponad 128 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o blisko 37 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 22 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej o prawie 60 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o ponad 9 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku zmalała o ponad 54 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 75 mln PLN mniejsza niż w styczniu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o prawie 17 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o ponad 35 mln PLN. Względem stycznia 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 2 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018 r. wyniesie ponad 8,7 mld PLN, tj. o 3,3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2018 r. wyniosła 18,8 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca zmalała o 1,2%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 3,5%. W porównaniu do stycznia 2017 r. ceny zwiększyły się w następujących segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0,9%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 6,2%. Dla leków refundowanych cena była większa o 3%. Z kolei względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały spadki. Cena leków pełnopłatnych zmalała o 0,9% a leków refundowanych o 1,5%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena zmalała o 1,6% w stosunku do grudnia 2017 r.

Średnia marża apteczna w styczniu 2018 r. wyniosła 25,4% i była o 2,6% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do grudnia 2017 r. marża wzrosła o 2,7%.

* W poprzedniej wersji raportu i metodologii w przypadku liczenia średnich ujmowane były także produkty takie jak receptura, których ceny raportowane są w różny sposób a zapoczątkowany przez PEX proces wtórnej standaryzacji prowadzi i może prowadzić do powstania artefaktów. Ze tego powodu zdecydowaliśmy się na poprawkę raportu styczniowego i publikowanie wyników do produktów skategoryzowanych i bazodanowo identyfikowalnych produktów, które stanowią 97% obrotu aptecznego.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2018 – raport poprawiony* ⇐ do pobrania (format pdf.) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski