XXVII Sympozjum Historii Farmacji APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ

XXVII Sympozjum Historii Farmacji
APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ
Stargard 25-27.05.2018 r.

Patronaty Honorowe:

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Rafał Zając, Prezydent Miasta Stargard

Komitet Naukowy:

dr hab. prof. PAN Iwona Arabas (Kierownik Muzeum Farmacji im. mgr A. Leśniewskiej w Warszawie);
dr hab. prof. UMP
Anita Magowska (Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny UMP);
dr hab. adiunkt US
Marcin Majewski (Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie);
dr n. o zdr.
Lidia Maria Czyż (Przewodnicząca Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm);
dr. n. med.
Tamara Raińska-Giezek (Prezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTFarm);
dr n. hum.
Wojciech Ślusarczyk (Zakład Historii Medycyny i Farmacji CM UMK)
dr n. med.
Joanna Nieznanowska (Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM)

Patronat edukacyjny: Czasopismo Aptekarskie Redaktor Wiktor Szukiel.

KOMUNIKAT WSTĘPNY

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego PTFarm oraz Komitet Naukowy Sympozjum serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia czynnego (lub biernego) udziału w XXVII Sympozjum Historii Farmacji, które odbędzie się w Stargardzie w dniach 25-27 maja 2018 r.

Proponujemy następujące tematy jako wątki przewodnie Sympozjum:

 • W stulecie odzyskania niepodległości, 1918-2018: udział aptekarzy w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej
  Zależy nam na pracach, które zaprezentowane wspólnie, ukażą w możliwie szerokiej perspektywie wkład farmaceutów w budowanie wolnej, demokratycznej, obywatelskiej Polski od okresu zaborów po czasy najnowsze: uczestnictwo w zbrojnych zrywach niepodległościowych i wojnach XIX i XX wieku, zaangażowanie w życie polityczne i społeczne II i III Rzeczypospolitej, czy też pracę organiczną, edukacyjną i charytatywną na rzecz współobywateli.

 • Apteki przez wieki: jak aptekarze kształtowali i wpływali na środowisko swojej pracy
  Ten temat Sympozjum ma służyć przedstawieniu wysiłków farmaceutów podejmowanych na przestrzeni dziejów dla ulepszania, upiększania i doskonalenia ich „małych ojczyzn”, czyli aptek i ich bezpośredniego otoczenia, od zagadnień architektonicznych i organizacyjnych po kwestie doskonalenia bezpiecznych warunków pracy w przyaptecznych laboratoriach.

 • Aptekarze jako uczestnicy (sprawcy / beneficjenci) cyrkulacji wiedzy i technologii na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich farmaceutów
  Przykładowe ujęcia: kolekcje przyrodoznawcze zakładane i gromadzone przez aptekarzy; udział aptekarzy w rozwoju leku roślinnego i chemicznego; wkład aptekarzy w transformację alchemii w „chymię” XVII i XVIII wieku oraz nowoczesną chemię; udział aptekarzy w tworzeniu i rozwoju przemysłu farmaceutycznego; współpraca i konflikty między aptekarzami i lekarzami przy wspomnianych wyżej pracach; rozwój naukowego i branżowego piśmiennictwa / czasopiśmiennictwa farmaceutycznego etc.

 • Varia

Opłata zjazdowa: 100 PLN;
Opłata zjazdowa dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktorskich:
50 PLN

Opłatę prosimy wpłacać na konto:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ul. Długa 16. 00-238 Warszawa
Bank Pekao S. A.
58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
Tytułem: „Sympozjum Stargard 2018” [
prosimy o podanie nazwiska]

Opłata zjazdowa pokryje częściowo koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i obiadowych, publikację pamiętnika i wydanie monografii zawierającej zrecenzowane referaty.

Ważne terminy:

Termin Sympozjum: 25-27 maja 2018;

Przesłanie formularza zgłoszeniowego: 31.01.2017;

Wniesienie opłaty zjazdowej: 31.01.2018

Miejsce Sympozjum: Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5. 73-110 Stargard

Możliwe miejsca zakwaterowania:

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi można zarezerwować w następujących miejscach:

Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5 Stargard tel. 91 578 65 55

Hotel PTTK ul. Kuśnierzy 5 Stargard tel. 91 578 31 91 (nad Kanałem Młynówka)

Hotel Grodzki ul. Grodzka 3 Stargard tel. 91 577 26 06 (k. Rynku Staromiejskiego)

Organizator: Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Kontakt: Jerzy Waliszewski tel. 505 040 559, mail: shfstargard2018@gmail.com

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski