Nowelizacja ustawy o VAT – niektóre wyroby zmieniają stawkę z 8% na 23%. Zmiany wchodzą w życie 19 stycznia 2018 roku

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, niektóre produkty, związane z ochroną zdrowia, które obecnie opodatkowane są obniżoną stawką VAT 8%, objęte zostaną stawką podstawową VAT 23%. Zmiany dotyczą wyrobów o symbolu PKWiU 22.19.71.0, między innymi wyrobów higienicznych oraz wyrobów farmaceutycznych, w tym strzykawek, towarów używanych do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także zawierających w swym składzie cysteinę, cystynę i ich pochodne.

Cały tekst ustawy dostępny jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/86/1

Wykaz towarów i usług, o których mowa, znajduje się w załączniku nr 3 ustawy o VAT i obejmuje pozycje 82 oraz 92. Jednak nie wszystkie wymienione tu towary automatycznie zostaną objęte podstawową 23% stawką VAT. Niektóre z towarów, mogą stanowić wyrób medyczny, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i pozostają na dotychczasowej 8% stawce opodatkowania. Zmianie opodatkowania nie ulegają również smoczki.

Aktualnie nie są jednak dostępne wykazy udostępniające informacje o wyrobach medycznych, co w konsekwencji powoduje całkowite przerzucenie na farmaceutów obowiązku i odpowiedzialności, związanej z określeniem prawidłowej stawki podatku VAT dla tysięcy produktów.

Oznacza to również, że producenci systemów aptecznych nie mają możliwości technicznych ani formalnoprawnych, aby zapewnić na dzień wejścia w życie ww. ustawy, zaktualizowanych stawek podatku VAT, w oparciu o wiarygodne informacje, dla przedmiotowej grupy produktów.

W związku z powyższym producenci systemów aptecznych wskazują, iż w miarę pozyskiwania informacji, dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane do baz i publikowane w standardowym cyklu aktualizacji systemów. Wszelkie szczegóły kierownicy aptek powinni uzgadniać ze swoimi dostawcami systemów aptecznych.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski