Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w listopadzie 2017 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zestawienie produktów leczniczych dla których zostały wydane decyzje w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ⇐ więcej

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski