PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie wyniosła 182,5 tys. PLN i była mniejsza od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 6,5 tys. (-3,44%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 2 754 mln PLN i była większa o 3,81% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w listopadzie zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 1,6%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż wzrosła o 5,2%, a dla recept refundowanych była większa o 1,9%. Natomiast w porównaniu do października br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 3,4%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 3,5%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały spadek o 2,8%, na receptę refundowaną o 3,5%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2017 r. wyniosła 18,94 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,02%, a względem analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się o 7,4%. W porównaniu do listopada 2016 r. ceny zwiększyły się dla produktów w we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8,7%, w segmencie leków pełnopłatnych o 6,2%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,6%. Względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały wzrosty w większości segmentów. Cena leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 0,6% a dla leków refundowanych spadła o 1,7%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 0,6% w stosunku do października br.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2017r. wyniosła 24,82% i była o 1,76% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu do października 2017 r. marża zmalała o 1,75%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o ponad 93 mln PLN mniejsza od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Spadek wartości sprzedaży nastąpił w każdym segmencie rynku. Segment leków refundowanych spadł o 33,63 mln, leków pełnopłatnych o 16,9 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej o 39,6 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 3,04 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o ponad 101 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 32,25 mln PLN większa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 37,7 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 29,76 mln PLN. Względem listopada 2016 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 1,3 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 33 mld PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 r. wyniesie ponad 8,4 mld PLN, tj. o 4,8% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Błażej Górniak

więcej ⇒ Pex PharmaSequence listopad 2017 ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski