Ilaria Passarani nowym Sekretarzem Generalnym PGEU

Grupa farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) wybrała Panią Ilarię Passarani na nowego Sekretarza Generalnego. Pani Passarani została powołana przez Zgromadzenie Ogólne PGEU 19 grudnia br. i będzie odpowiedzialna za główne kierunki działania PGEU.

Grupa farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) wybrała Panią Ilarię Passarani na nowego Sekretarza Generalnego. Pani Passarani została powołana przez Zgromadzenie Ogólne PGEU 19 grudnia br. i będzie odpowiedzialna za główne kierunki działania PGEU.

Pani Passarani pochodzi z Włoch i obecnie jest dyrektorem departamentu ds. żywności i zdrowia w European Consumer Organisation (BEUC), jest również członkiem zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA). Komentując swoją nową nominację, Ilaria Passarani powiedziała: – Jestem bardzo zaszczycona, że zostałam wybrana na stanowisko Sekretarza Generalnego PGEU. Farmaceuci odgrywają ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, poprawę wyników zdrowotnych, a tym samym przyczyniając się do ochrony zdrowia publicznego.

Oprócz wyznaczania głównych kierunków działań, Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za reprezentowanie środowiska farmaceutów na szczeblach krajowych i europejskich oraz zarządzanie bieżącą działalnością PGEU.

Gratulując objęcia nowej funkcji przez Ilarię Passari, Prezydent PGEU Rajesh Patel, powiedział: – Bardzo się cieszę, że Pani Passarani zgodziła się objąć stanowisko Sekretarza Generalnego. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie działalności na rzecz zdrowia publicznego. Ponadto, jest silnym liderem, a to stanowi gwarancję tego, że zarówno pozycja i głos farmaceutów w Europie będą systematycznie wzmacniane.

Ilaria Passarani zastąpiła na stanowisku Jüraté Svarcaite, która będzie pełnić tę funkcję do 19 marca 2018 r.

***

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) jest organizacją skupiającą społeczności farmaceutów z 32 krajów Europy. Jej zadaniem jest reprezentacja interesów swoich członków, monitoring prawodawstwa oraz inicjatyw związanych z rynkiem farmaceutycznym na poziomie unijnym. Przedstawiciele organizacji pozostają w stałym kontakcie z władzami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. PGEU została założona w 1959 roku. Jej misją jest promowanie roli farmaceutów jako kluczowych pracowników służby zdrowia w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej, wnoszących dynamiczny i wciąż ewoluujący wkład w poprawę zdrowia pacjentów. Organizacja reprezentuje ponad 400 tys. społeczność farmaceutów dbających o zdrowie ponad 500 milionów ludzi w całej Europie. Jej członkami są europejskie stowarzyszenia krajowe oraz organy przedstawicielskie aptek i farmaceutów, pochodzące z 32 krajów Europy.

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) to stowarzyszenie reprezentujące ponad 400 tys. farmaceutów. Członkami PGEU są krajowe stowarzyszenia i organizacje zawodowe farmaceutów z 32 krajów europejskich, w tym z krajów członkowskich UE, EEA/EFTA oraz członków z krajów kandydujących do UE.

Więcej informacji: www.pgeu.eu

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski