Komunikat ws. rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Obrotu produktami Leczniczymi

L. dz. P – 514/2017

Warszawa, dnia 07 grudnia 2017 r.

Szanowni Aptekarze

W związku z opublikowanym w dniu 1 grudnia 2017 r. komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia [dalej: CSIOZ] pt. „Zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont w ZSMOPL już dostępna”, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Obrotu produktami Leczniczymi.

W przypadku stwierdzenia problemów związanych z procedurą zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska produkcyjnego uprzejmie proszę o pilne przekazywanie nieprawidłowości do CSIOZ.

Powyższe spowodowane jest chęcią wyeliminowania problemów związanych z nałożonym przez przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) obowiązkiem raportowania danych do ZSMOPL.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Naczelna Izba Aptekarska prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w celu przedłużenia terminu raportowania danych do Systemu ZSMOPL.

Z poważaniem

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

L. dz. P – 514/2017 ⇐ oryginał do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski