Szpital Uniwersytecki w Elche pisze o programie stażowym polskich farmaceutów

O naszym PROGRAMIE STAŻOWYM piszą HISZPAŃSKIE MEDIA !
“Jednostka farmacji szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego w Elche uczestniczy
w programie szkoleniowym dla polskich farmaceutów szpitalnych”

od prawej: Dr Andrés Navarro Riuz wraz z koordynatorem programu staży mgr farmacji Katarzyną Gancarz
oraz stażystą mgr farmacji Piotrem Druszkowskim w Dziale Dawek Jednorazowych
Apteki Szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego w Elche.

Jednostka farmacji szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego
w Elche uczestniczy w programie szkoleniowym dla polskich farmaceutów szpitalnych

  • Inicjatywa została zapoczątkowana przez Naczelną Izbą Aptekarską w Polsce w celu zapoznania się z wysokim poziomem funkcjonowania hiszpańskiej farmacji szpitalnej.
  • Jak dotąd kształcenie odbyło 2 polskich farmaceutów, a w przyszłości zamiarem jest kontynuowanie programu.
  • Magistrowie farmacji spędzają miesiąc rotując w obrębie różnych działów farmacji.
    Jednostka farmacji szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego w Elche od sierpnia br. wraz z farmaceutami z Polski bierze udział w europejskim programie edukacyjnym

Idea programu została zapoczątkowana przez Naczelną Izbę Aptekarską w Polsce i rozwija dzięki współpracy z SEFH (hiszpańskim stowarzyszeniem farmaceutów szpitalnych ).

Odpowiedzialna za program ze strony polskiej, Katarzyna Gancarz wyjaśnia: “idea programu zrodziła się na skutek obserwacji wysokiego poziomu, który reprezentują farmaceuci w jednostkach farmacji szpitalnej w różnych hiszpańskich miastach i który jest wzorem do naśladowania”

Według polskich farmaceutów kształcenie farmaceutów szpitalnych w Polsce opiera się na odbyciu różnych specjalizacji, które nie są obligatoryjne w odróżnieniu od kształcenia farmaceutów poprzez system FIR w Hiszpanii – tzn. w ramach stażu porównywalnego do MIR w dziedzinie medycyny. Gwarantuje to szeroki trwający 4 lata zakres kształcenia na wysokim poziomie dedykowany magistrom .

Program realizowany jest również w Badalonie. W Głównym Szpitalu Uniwersyteckim w Elche stał się sukcesem i wzbogacającym doświadczeniem, dlatego może w przyszłości zostać poszerzony o inne szpitale w kraju oraz zagranicą – Niemczech Anglii czy Francji.

Katarzyna Gancarz zapewnia że: “faktem wartym wyróżnienia jest różnorodność działów farmacji szpitalnej, za które odpowiadają dedykowani farmaceuci. Dzięki temu zauważyć można bardzo dobrą organizację pracy na wysokim poziomie”.

“Innym równie ważnym aspektem programu jest możliwość podpatrzenia zasad współpracy pomiędzy farmaceutą a lekarzem w szpitalu. Założeniem jest aby nasi farmaceuci mieli szansę na obserwację tego mechanizmu i mogli zdobyte doświadczenie, umiejętności i podobne rozwiązania przenieść do Polski”.

Dr. Andrés Navarro, szef farmacji szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego w Elche utrzymuje że “ honorem i dumą jest możliwość współpracowania z kolegami z innych krajów.

Wymiana wiedzy zawsze jest pozytywna i nie odrzucamy możliwości, że w przyszłości nasi farmaceuci będą mogli odbywać staże w Polsce”

Dział farmacji szpitalnej przyjął na początku września polską panią magister farmacji i początkiem października kolejnego magistra. Farmaceuci pracują w szpitalu przez okres 1 pełnego miesiąca. Zgodnie z ustalonym systemem spędzają 1 tydzień w każdym dziale farmacji, gdzie obserwują, zadają pytania i włączają się w codzienną pracę.

Artykuł o nawiązanej współpracy ukazał się na stronie internetowej szpitala przyjmującego – Hospital General Universitario de Elche – www.elche.san.gva.es  – tekst artykułu  w oryginale ⇐ więcej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski