WSA: przepisy antykoncentracyjne muszą być respektowane

Przepisy antykoncentracyjne muszą być respektowane – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że nie można prowadzić więcej niż 1% aptek w województwie, także w przypadku, gdy do przekroczenia dochodzi w wyniku połączenia spółek posiadających zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Sprawa dotyczy spółki będącej właścicielem sieci aptek, która przejęła inną spółkę. W wyniku połączenia spółek doszło do przekroczenia 1% aptek w województwie. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu cofnął zezwolenie na prowadzenie jednej z aptek. Decyzja ta została podtrzymana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Spółka nie zgodziła się z decyzjami organów inspekcji farmaceutycznej
i wniosła skargę do WSA w Warszawie. W dniu 28 listopada br. sąd ten wydał wyrok i uchylił decyzje organów I i II instancji.

WSA w Warszawie potwierdził, że przekroczenie progu 1% aptek w województwie, będące następstwem połączenia spółek, oznacza stan niezgodny z prawem, a więc naruszający art. 99 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

WSA w Warszawie wskazał, że w okolicznościach tej konkretnej sprawy zastosowanie normy o cofnięciu zezwolenia spółce, która posiada w wyniku połączenia spółek więcej niż 1% zezwoleń w województwie, poprzedzone powinno być nakazem usunięcia w określonym terminie tego uchybienia, tj. wymagało uprzedniego zastosowania art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Ten tryb umożliwiłby spółce posiadającej więcej niż 1% aptek w województwie samodzielne dostosowanie swojej działalności do przepisów antykoncentracyjnych.

Zdaniem WSA w Warszawie, brak zastosowania wskazanej procedury uzasadnia uchylenie obu decyzji organów inspekcji farmaceutycznej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski