PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2017

Rynek apteczny w październiku 2017 lepiej niż rok wcześniej (+1,14%)
Wzrost względem września br. (+4,89%)

Rynek apteczny w październiku 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 847 mln PLN. Jest to o 32,13 mln PLN (+1,14%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Natomiast w porównaniu do września br. wartość sprzedaży zwiększyła się o blisko 133 mln PLN (4,89%).

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od początku 2017 r. jest o ponad 1 238 mln PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny osiągnął w tym okresie wzrost o 4,74%.

Statystyczna apteka
W październiku 2017 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 189 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu do września br. wartość sprzedaży wzrosła. W październiku statystyczna apteka sprzedała o 8,5 tys. PLN (4,71%) więcej niż w poprzednim miesiącu.

Średnia cena produktów sprzedawanych w aptekach w październiku 2017 r. wyniosła
18,94 PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece w porównaniu do października 2016 r. wzrosła o 6,96%, a wobec poprzedniego miesiąca była większa o 1,46%. Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+8,21%).

Marża apteczna w październiku wyniosła 25,26% i była o 0,09 pp. większa od marży z analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem września br. marża się zmnieszyła o 0,54 pp.

Pacjent
W październiku 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 640 pacjentów. To o 3,7% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła o 1,96%.

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na pacjenta wyniosła w październiku 2017 51,92 PLN
i była o 3,85% wyższa niż w październiku 2016 roku (55,06 PLN). Natomiast względem września br. (50,56 PLN) wartość ta uległa zwiększeniu o 2,70%.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w październiku br. wyniósł 26,92%. Wskaźnik ten był większy o 0,01 pp. niż w wrześniu br. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 2,63 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. W październiku pacjenci wydali na leki refundowane 271,04 mln PLN, tj. o 17,67 mln PLN więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 22,23 mln PLN mniej niż w październiku 2016 r.

W październiku pacjenci zapłacili 74,15% z 2 847 mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten zmniejszył się o 0,49 pp., a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca o 85,18 mln PLN. W październiku pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach ponad blisko 2 110 mln PLN. To o 4,34 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 1 pp. mniejszy od udziału z września 2016 r.

więcej ⇒ Pex PharmaSequence październik 2017 ⇐ do pobrania

PEX PharmaSequence

ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
tel. 22-886-47-15, fax. 22-638-21-29
e-mail: biuro@pexps.pl
http://www.pexps.pl

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski