Aptekarz Polski nr 134/112e

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny, 134/112e online numer “Aptekarza Polskiego“.

NUMER 134/112 ONLINE

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

BAROMETR PEX PHARMA SEQUENCE

CHWILA ODDECHU

FARMACJA NA ŚWIECIE

FORUM WYDARZEŃ

GALERIA

HISTORIA FARMACJI

MANUAŁ

MUZEALNY KALEJDOSKOP

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

PANORAMA SAMORZĄDU

RYNEK LEKÓW

SPORT TO ZDROWIE

WSZECHNICA APTEKARSKA


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski