PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu wyniosła 180,5 tys. PLN i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w sierpniu 2017 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 714 mln PLN i była większa o 1,6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki we wrześniu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 6,7%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż zmalała o 1,4%, a dla recept refundowanych była mniejsza o 5,1%. Natomiast w porównaniu do sierpnia br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 5,6%. Sprzedaż zwiększyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 11,4%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały wzrost o 0,2%, na receptę refundowaną o 2,4%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2017r. wyniosła 18,67 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8%, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 4%. W porównaniu do września 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7,2%, w segmencie leków pełnopłatnych o 5,4%. Dla leków refundowanych cena była wyższa o 0,8%. Względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały spadki prawie we wszystkich segmentach. Cena leków pełnopłatnych na receptę spadła o 1,2%, dla leków refundowanych wzrosła o 0,8%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 4,1% w stosunku do sierpnia br.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2017r. wyniosła 25,80% i była o 1,2% większa niż marża w analogicznym okresie 2016r., a w porównaniu do sierpnia 2017r. marża wzrosła o 1,6%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o blisko 148 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Spadek wartości sprzedaży wystąpił tylko w jednym segmencie rynku. Segment leków refundowanych wzrósł o 23,76 mln, leków pełnopłatnych o 2,25 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej o 122 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 0,08 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o blisko 42,68 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 84,61 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o 2,15 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o 40,02 mln PLN. Względem sierpnia 2016 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 0,24 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 33 mld PLN i będzie wyższa o 5,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017r. wyniesie blisko 8,5 mld PLN, tj. o 4,9% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Pex PharmaSequence wrzesień 2017 ⇐ więcej (format pdf.)

Opracował: Błażej Górniak

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski