Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki

Informujemy, że Śląska Izba Aptekarska przygotowała internetowy kalkulator, który będzie pomocny dla farmaceutów oraz pracowników okręgowych izb aptekarskich przy obliczaniu przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki: www.kalkulator.katowice.oia.pl 

W związku z trudnościami, z jakimi spotykają sięfarmaceuci przy obliczaniu stażu pracy na stanowisku kierownika (60 miesięcy na pełnym etacie lub 36 miesięcy w przypadku posiadania specjalizacji) postanowiliśmy udostępnić niniejszy bezpłatny kalkulator.

Z doświadczenia wiemy, że problemy często występują w przypadku posiadania wielu świadectw, których daty nachodzą na siebie oraz praca była wykonywana na część etatu. Dodatkowo kalkulator zawiera funkcję odejmującą wskazane przerwy w pracy, które nie zaliczają się do przebiegu.

W kalkulatorze zostały przyjęte między innymi następujące reguły:

– jeżeli etat jest <= 1 (cały) to go sumujemy, a jeżeli >1 to nie sumujemy, czyli nakładanie się czasu pracy w wymiarze większym niż cały etat nie skraca okresu zatrudnienia,

– niepełny wymiar czasu pracy powoduje wydłużenie 5-letniego (lub 3-letniego – w przypadku posiadania specjalizacji) stażu pracy.

Użytkownik w podsumowaniu otrzymuje okres zatrudnienia w miesiącach i dniach oraz ma możliwość wygenerowania potwierdzenia w postaci pliku PDF. Kalkulator ma charakter pomocniczy i nie obejmuje wszystkich możliwości, chociażby pracy umowy zlecenia, które są rozpatrywane indywidualnie.

Mamy nadzieję, że aplikacja ułatwi Państwu weryfikację stażu pracy i przyda się przy składaniu dokumentów do opiniowania na stanowisko kierownika.

Podstawa prawna obliczania stażu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki:

1.) Ustawa Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) Art. 88. [Kierownik apteki] 2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej | więcej ⇒ http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002142

2.) Stanowisko Nr VII/1/2017 z 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki | więcej ⇒ http://www.nia.org.pl/2017/05/27/stanowisko-nra-z-dnia-23-maja-2017-r-w-sprawie-stosowania-przez-izby-aptekarskie-art-88-ust-2-ustawy-pf-w-zakresie-obliczania-stazu-pracy-niezbednego-do-wykonywania-funkcji-kierownika-apteki/

W przypadku dodatkowych pytań lub stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania kalkulatora prosimy o kontakt z biurem Śląskiej Izby Aptekarskiej:
– mailowo – katowice@oia.pl
– lub telefonicznie – 32-6089767, 668220478.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski