Aptekarz Polski nr 133/111e

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny, 133/111e online numer “Aptekarza Polskiego“.

NUMER 133/111e ONLINE

Zapraszamy na stronę http://www.aptekarzpolski.pl

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

BAROMETR PEX PHARMA SEQUENCE 

CHWILA ODDECHU

FORUM WYDARZEŃ

HISTORIA FARMACJI

MANUAŁ

MUZEALNY KALEJDOSKOP

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

PANORAMA SAMORZĄDU

PRZEGLĄD PRASY

SPORT TO ZDROWIE

WSZECHNICA APTEKARSKA


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski