PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu wyniosła 171 tys. PLN i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lipcu 2017r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 566 mln PLN i była większa o 4,01% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 3,88%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż wzrosła o 2,99%, a dla recept refundowanych była większa o 1,99%. Natomiast w porównaniu do lipca br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 1,48%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 3,65%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały wzrost o 1,14%, na receptę refundowaną spadek o 0,19%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2017 r. wyniosła 18,52 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca zmalała o 0,99%, a względem analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się o 3,17%. W porównaniu do sierpnia 2016 r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,48%, w segmencie leków pełnopłatnych o 5,84%. Dla leków refundowanych cena była wyższa o 1,37%. Względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały spadki we wszystkich segmentach. Cena leków pełnopłatnych na receptę spadła o 0,23%, dla leków refundowanych o 0,41%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny zmalały o 0,31% w stosunku do lipca br.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2017 r. wyniosła 25,40% i była o 0,95% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu do lipca 2017 r. marża wzrosła o 2,41%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o blisko 36 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów refundowanych (-2,39 mln PLN). Segment leków pełnopłatnych wzrósł o 6,2 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej wzrósł o 36,17 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 4,1 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o blisko 99 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 49 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 22 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 26,55 mln PLN. Względem sierpnia 2016 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 1,2 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 33 mld PLN i będzie wyższa o 5,2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 r. wyniesie blisko 8,5 mld PLN, tj. o 5,2% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Błażej Górniak

Więcej ⇒ Pex PharmaSequence sierpień 2017 do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski