Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w sierpniu 2017 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

UR.DEL.LRP. 277 .2017

Warszawa, dn. 2017 – 09 -11

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poniżej ⇓ zestawienie przedstawia decyzje wydane w sierpniu 2017 roku.

Zestawienie produktów leczniczych dla których zostały wydane decyzje
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski