Zaproszenie na IV Ogólnopolską Konferencję Farmaceutyczną

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy

ma zaszczyt zaprosić wszystkich aptekarzy

na IV Ogólnopolską Konferencję Farmaceutyczną, która odbędzie się 22 września (piątek) 2017 r.
o godzinie 9.30 w hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 14

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 52 349 34 73

P r o g r a m   k o n f e r e n c j i:

9.30 – 10.00

Otwarcie konferencji.

Powitanie uczestników konferencji przez Prezesa Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Małgorzatę Pietrzak.

Wystąpienia Gości.

10.00 – 11.10

Marihuana lecznicza w Polsce – dr Marek Bachański

11.10 – 12.10

NMVO dyrektywa fałszywkowa – Michał Byliniak

12.10 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.10

Opieka farmaceutyczna w praktyce – Konrad Tuszyński. Kffiom Uman-Ntuk

13.10 – 13.30

Przedstawienie pilotażu Opieki farmaceutycznej – Piotr Brukiewicz

13.30 – 14.00

IMS – Stanisław Kasprzyk

14.00

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Od godziny 17.00 zapraszamy

na wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Aptekarza

PREZES
Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm.  Małgorzata Pietrzak

Z A P R O S Z E N I E   ⇐ do pobrania 

 

Pismo przewodnie   ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski