Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2017 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

UR.DEL.LRP.277.2017

Warszawa, dn. 09-VIII-2017 r.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poniżej zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu 2017 roku.

Zestawienie produktów leczniczych dla których zostały wydane decyzje
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
⇐ więcej (format pdf.)

 

Podziel się !
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski