PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu wyniosła 168,5 tys. PLN i była mniejsza od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w czerwcu 2017r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 530 mln PLN i była większa o 4,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lipcu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 5,5%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż wzrosła o 3,9%, a dla recept refundowanych była większa o 1%. Natomiast w porównaniu do czerwca br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 4%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 4%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały spadek o 0,2%, na receptę refundowaną o 6,8%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2017r. wyniosła 18,70 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,3%, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 4,8%. W porównaniu do lipca 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5,3%, w segmencie leków pełnopłatnych o 6,5%. Dla leków refundowanych cena była wyższa o 1,5%. Względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały wzrost w jednym a spadki w dwóch przypadkach. Cena leków pełnopłatnych na receptę spadła o 0,1%, dla leków refundowanych o 0,6%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 0,4% w stosunku do czerwca br.

Średnia marża apteczna w lipcu 2017 r. wyniosła 24,80% i była o 1,5% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu do czerwca 2017 r. marża zmalała o 1,74%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o ponad 97 mln PLN niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Najbardziej widoczny spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów refundowanych (-64,2 mln PLN). Segmenty leków pełnopłatnych wzrósł o 0,7 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej spadł o 43,3 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o 5,1 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o blisko 108 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 62,5 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 27,3 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 18,4 mln PLN. Względem lipca 2016 spadła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 0,5 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 33 mld PLN i będzie wyższa o 5,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017r. wyniesie ponad 8,5 mld PLN, tj. o 5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Błażej Górniak

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne lipiec 2017 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski