Likwidacja poznańskiej apteki Galenica bez związku z „Apteką dla Aptekarza”

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie spekulacjami na temat przyczyn likwidacji poznańskiej apteki Galenica informujemy, że jej zamknięcia w żaden sposób nie można łączyć z regulacją zwaną „Apteką dla Aptekarza”. Potwierdza to właścicielka placówki, która  – jak sama mówi –  nie uważa się za ofiarę nowych przepisów, lecz bezduszności urzędników Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Na czym polega konflikt?

Właściciel nieruchomości (Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu), od którego farmaceutka wynajmowała powierzchnię na prowadzenie apteki, postanowił nie przedłużać jej umowy najmu lokalu, która wygasła po 3 latach obowiązywania. Do wypowiedzenia umowy doszło  na początku 2017 r., a więc w czasie gdy reguła „Apteka dla Aptekarza” jeszcze nie obowiązywała (regulacja weszła w życie dopiero 25 czerwca br.)

Nieprawdziwe są zatem informacje mówiące o utracie całego majątku przez farmaceutkę, z uwagi na weście w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego. To właśnie te regulacje dają jej możliwość odkupienia już istniejącej apteki wraz z lekami lub też skorzystania z wielu innych dostępnych ofert sprzedaży placówek, znajdujących się na terenie Poznania. Farmaceutka nie skorzystała jednak z tej możliwości, tłumacząc to brakiem nowych planów inwestycyjnych.

PharmaNET autorem prowokacji

Łączenie jednostkowego przypadku likwidacji apteki z wejściem w życie przepisów potocznie zwanych „Apteką dla Aptekarza” traktujemy jako nieudolną próbę dyskredytacji tej regulacji. Autorem prowokacji – czego sam nie kryje – jest Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, a więc organizacja skupiająca  zaledwie kilkanaście podmiotów sieciowych, która od samego początku aktywnie torpedowała w Parlamencie RP rozwiązania porządkujące rynek farmaceutyczny.

Warto przypomnieć, że to właśnie działalność niektórych sieci aptecznych zrzeszonych w PharmaNET przyczyniła się do 60-proc. przejęcia polskiego rynku (pod względem wartości sprzedaży), co doprowadziło do bankructwa ponad 4,5 tys. aptek indywidualnych, a nagminne przekraczanie dopuszczalnych limitów koncentracji przez ok. 1,5 tys. placówek sieciowych naruszało przepisy Prawa farmaceutycznego. Celem nowelizacji tej ustawy, obowiązującej zaledwie od miesiąca, jest zahamowanie procesów szkodzących polskiemu rynkowi aptecznemu oraz ograniczenie istniejących na nim patologii.

Jednocześnie z zadowoleniem przyjmujemy postawę przedstawicieli PharmaNET-u, którzy od niespełna miesiąca mocno „angażują się” w ratowanie aptek indywidualnych. Niestety w naszym odczuciu jest to raczej zmiana pozorna, której prawdziwym celem jest nagłaśnianie pojedynczych przypadków likwidacji placówek, a następnie obarczanie za to winą zwolenników zasady „Apteka dla Aptekarza” – niezależnie od przyczyny likwidacji konkretnej placówki.

 

Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Szef Biura Prasowego
Naczelna Izba Aptekarska
e-mail: t.leleno@nia.org.pl
.com/tleleno
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski