PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu wyniosła 175,5 tys. PLN i była mniejsza od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w maju 2017 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 628 mln PLN i była większa o 4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 10,3%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż zmalała o 2%, a dla recept refundowanych była mniejsza o 0,5%. Natomiast w porównaniu do maja br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 1,7%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 2,1%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały spadek o 5,9%, na receptę refundowaną wzrost o 1,6%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2017 r. wyniosła 18,70 PLN. Średnia cena wzrosła o 2,1% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 2,7%. W porównaniu do czerwca 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5%, w segmencie leków pełnopłatnych o 6,9%. Dla leków refundowanych cena była wyższa o 0,4%. Względem poprzedniego miesiąca ceny również wykazały wzrost w każdym segmencie. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę cena wzrosła o 0,7%, dla leków refundowanych o 1,1%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 1,4% w stosunku do maja br.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2017 r. wyniosła 25,24% i była na tym samym poziomie, co marża w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu do czerwca 2017 r. marża wzrosła o 1,6 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o ponad 43 mln PLN niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Najbardziej widoczny spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów pełnopłatnych (-35,7 mln PLN). Segmenty leków refundowanych wzrósł o 16,2 mln PLN natomiast pełnopłatnych spadł o 35,7 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 1,6 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 103 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 106 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o 0,8 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o 0,4 mln PLN. Spadła również wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 0,9 mln PLN) względem czerwca 2016 r.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 33 mld PLN i będzie wyższa o 5,2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 r. wyniesie ponad 8,4 mld PLN, tj. o 4,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Błażej Górniak

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne czerwiec 2017 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski