Powołano Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków

5 lipca 2017 roku powołana została Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, której celem jest stworzenie i  wdrożenie  informatycznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Obowiązek utworzenia organizacji wynika z przepisów wspólnotowych, mających na celu powstrzymanie procederu fałszowania leków, który zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. Podobne organizacje powstaną we wszystkich krajach unijnych.

Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków powołały cztery organizacje: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) oraz Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

Obowiązek utworzenia przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego poszczególnych krajów członkowskich Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków wynika wprost z dyrektywy unijnej 2011/62/EU, tzw. dyrektywy fałszywkowej, i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 r.) oraz aktów wykonawczych do dyrektywy.

W najbliższych miesiącach Organizacja będzie skupiała swoje wysiłki na wyłonieniu dostawcy oprogramowania dla systemu weryfikacji autentyczności leków.

06.07.2017 r.

www.nmvo.pl 

Informacja prasowa ⇐ więcej

Logo (format png) ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski