PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju wyniosła 178,5 tys. PLN i była na tym samym poziomie co wartość sprzedaży osiągnięta przez apteki w styczniu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 671 mln PLN i była większa o 9,9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w maju zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 10,7%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż wzrosła o 9,4%, a dla recept refundowanych była większa o 6,5%.
Natomiast w porównaniu do kwietnia br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 1,1%. Sprzedaż zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 2,7%. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały wzrost o 0,2%, na receptę refundowaną również o 0,2%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2017 r. wyniosła 18,31 PLN. Średnia cena wzrosła o 0,3% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 1,8%. W porównaniu do maja 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0,4%, w segmencie leków pełnopłatnych o 9,7%. Dla leków refundowanych cena byłą wyższa o 1,8%. Natomiast względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały zróżnicowane zmiany. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę cena wzrosła o 0,5%, dla leków refundowanych była niższa o 1,3%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny zmalały o 0,1% w stosunku do kwietnia br.

Średnia marża apteczna w maju 2017r. wyniosła 24,85% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2016r. o 0,1,5 pp., a w porównaniu do kwietnia 2017r. marża spadła o 0,1 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o ponad 28 mln PLN niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Najbardziej widoczny spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów w sprzedaży odręcznej (-29,4 mln PLN) Segmenty leków refundowanych oraz pełnopłatnych wzrosły odpowiednio o 2,9 mln oraz 1,4 mln. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 3,08 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 241 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 113,4 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 57,9 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 67,7 mln PLN. Spadła również wartość leków sprowadzanych w ramach importu (-2,11 mln PLN) względem maja 2016 r.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 32,8 mld PLN i będzie wyższa o 3,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 r. wyniesie ponad 8,3 mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne maj 2017 ⇐ więcej

Opracował: Błażej Górniak

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski