Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach kompleksowo ureguluje kwestię wynagrodzeń pracowników medycznych

W nawiązaniu do publikacji pt. „Być może odeślemy podwyżkę do ministerstwa”, który został dziś opublikowany w „Rzeczpospolitej”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych.

Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny. Docelowe kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostały ustalone na poziomie zbliżonym do obecnych średnich wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup zwodów medycznych.

Ustawa nie wprowadza siatki płac regulującej wysokość wynagrodzeń pracowników medycznych, czyli określającej, ile będą zarabiać pracownicy przynależni do poszczególnych grup zawodowych. Tabeli (poniżej ⇓) zawartej w uzasadnieniu do nowej regulacji nie należy zatem czytać w sposób, z którego wynikałoby, że każdy pracownik w danej grupie zawodowej w określonym w ustawie przedziale czasowym będzie otrzymywał płacę zasadniczą w wysokości wskazanej w tej tabeli. Podane kwoty oznaczają najniższe wynagrodzenie zasadnicze, czyli wskazują, że pracownik nie może otrzymywać niższej płacy zasadniczej niż kwota wyszczególniona w tabeli.

L.p. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych
na zajmowanym stanowisku
Współczynnik pracy Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto
do 31 grudnia 2019 r.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto
w 2021 r.
1 2 3 4 5
1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny 1,27 4 953 6 351
2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 1,17 4 563 5 851
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05 4 095 5 251
4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73 2 847 3 651
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji 1,05 4 095 5 251
6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji 0,73 2 847 3 651
7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją 1,05 4 095 5 251
8. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73 2 847 3 651
9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64 2 496 3 201
10. Fizjoterapeuta albo inni pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1-9, wymagający średniego wykształcenia. 0,64 2 496 3 201

Cel ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Ustanowienie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pozwoli podnieść wynagrodzenia pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych. Zastosowany mechanizm zwiększania wynagrodzeń różnicujący poziom ich wzrostu w zależności od wysokości dotychczasowej pensji zasadniczej danego pracownika będzie powodował, że w okresie dochodzenia do docelowych najniższych wynagrodzeń (nastąpi to na koniec grudnia 2021 r.) pracownicy, którzy zarabiają najmniej będą otrzymywać najwyższe podwyżki.

Ustawa, inaczej niż w przypadku powszechnej ponadsektorowej płacy minimalnej, ustanawia najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników medycznych ze względu na dodatkowy skutek w postaci wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatków (np. stażowego, z tytułu dyżuru medycznego, za pracę w nocy, w niedzielę i święta) jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Źródło informacji: mz.gov.pl

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski