Przypomnienie o ukazaniu się Obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r.

Obwieszczenie Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.45 ⇐  więcej (format pdf. do pobrania)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718) ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r., stanowiący załączniki 1 – 6 do niniejszego obwieszczenia.


Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Grzegorz Cessak

Data aktu: 30.03.2017
Data publikacji: 31.03.2017


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

W Dzienniku Ustaw oraz Dziennikach Urzędowych
publikowane są akty normatywne i inne akty prawne.

• http://rcl.gov.pl

• http://www.dziennikustaw.gov.pl

• http://dziennikmz.mz.gov.pl

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego publikacja w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw.

Podpis elektroniczny oraz dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe są publikowane w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Ważne dla Kierowników Aptek:

W § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. nr 171, poz. 1395) jest zapisane:

W lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do:

1) obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; <<< pobierz 

2) obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

Wszystkie akty prawne w formie elektronicznej pochodzące ze strony
www.rcl.gov.pl lub http://dziennikmz.mz.gov.pl zapisane na dysku komputera znajdującego się aptece
(w formacie pdf z możliwością odczytu aktu prawnego) jest spełnieniem wymagań § 10 w/wym. rozporządzenia! 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski