PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu wyniosła 180,5 tys. PLN i była na tym samym poziomie co wartość sprzedaży osiągnięte przez apteki w marcu 2016r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 699 mln PLN i była większa o 1,2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w kwietniu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 5,63%. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż spadła o 0,96%, a dla recept refundowanych była niższa o 4,82%. Natomiast w porównaniu do marca br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 9,30%. Sprzedaż zmniejszyła się we wszystkich segmentach. Produkty na receptę pełnopłatną zanotowały spadek o 8,62%, na receptę refundowaną o 9,06%, a sprzedaż odręczna o 10,31%.
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2017r. wyniosła 18,26 PLN.

Średnia cena wzrosła o 1,22% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 4,93%. W porównaniu do kwietnia 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8,10%, w segmencie leków pełnopłatnych o 7,29%. Dla leków refundowanych cena byłą wyższa o 1,56%. Natomiast względem poprzedniego miesiąca ceny były wyższe, ale w mniejszym stopniu niż w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
W przypadku leków pełnopłatnych na receptę cena wzrosła o 2,34%, dla leków refundowanych była wyższa o 1,82%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły jedynie o 0,35% więcej niż w marcu br.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2017r. wyniosła 24,95% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2016r. o 0,64 pp, a w porównaniu do marca 2017r. marża spadła o 0,16 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o prawie 275 mln PLN niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Najbardziej widoczny spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów w sprzedaży odręcznej (-125,7 mln PLN) oraz dla leków refundowanych (-95,40 mln PLN). Nieco mniejszy spadek przypadł w udziale segmentowi leków pełnopłatnych wydawanych na recept, którego sprzedaż zmniejszyła się o 57,2 mln PLN. Mimo spadków na głównych segmentach rynki, to leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o 3,69 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 32 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 71,06 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 1,41 mln PLN. Natomiast sprzedaż leków refundowanych zmniejszyła się o 36,81 mln PLN. Spadła również wartość leków sprowadzanych w ramach importu (-3,54 mln PLN) względem kwietnia 2016 r.

Prognoza rynku apteczny na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 32,6 mld PLN i będzie wyższa o 2,9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017r. wyniesie ponad 8,2 mld PLN, tj. o 2,0% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne kwiecień 2017 ⇐ więcej

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski