Uchwała Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ws. zaprzestania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny

Katowice, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Konferencja
Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych

Szanowna Pani
mgr farm.
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16
00-238 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

reprezentując Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uprzejmie informuję, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. KRAUM podjęła Uchwałę Nr 22/2017 KRAUM w sprawie: zaprzestania od roku szkolnego 2018/2019 rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Kierując się dbałością o standardy zdrowotne w Polsce, KRAUM wyraża opinię, że decyzja o wygaszaniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego określona w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.08.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest jak najbardziej uzasadniona.

Kopię ww. Uchwały zwierającej stanowisko KRAUM w ww. sprawie, przesyłam Pani Prezes w załączeniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Uchwałę Nr 22/2017 KRAUM z dnia 11 kwietnia 2017 r. przesłałem w dniu 13.04.2017 r. również do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej i Pana Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZĄCY
Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych

prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki

Całość pisma Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ⇐ do pobrania (format pdf.)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski