Ustawa Prawo farmaceutyczne skierowana do podpisu Prezydenta RP

Senat RP w dniu 21 kwietnia br. zakończył prace nad ustawą Prawo farmaceutyczne. Senatorowie utrzymali zapisy dotyczące tzw. zasady „Apteka dla Aptekarza”, zachowano także kryteria geograficzno-demograficznych przy otwieraniu nowych aptek. Regulacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Ustawa zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie nowych aptek. – Placówki funkcjonujące obecnie, a więc ponad 14,7 tys., będą dalej istnieć. Wielość podmiotów na rynku oznacza zachowanie zasad konkurencyjności, a więc utrzymanie korzystnych cen leków dla pacjentów – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Co się zatem zmieni?

Zgodnie z zapisami ustawy, nową aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). W przypadku nowych placówek obowiązywać będą kryteria geograficzno-demograficzne przy ich powstawaniu, a więc 3 tys. mieszkańców w danej gminie na jedną aptekę oraz odległość między sąsiadującymi placówkami, która wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie jednak obowiązywać, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej.

-Przyjęcie tej ustawy jest ważnym krokiem w kierunku uporządkowania sektora aptecznego.
Zarówno wcześniejsze głosowania w Sejmie, jak i to zakończone dziś w Senacie pokazało dużą determinację obu izb parlamentu, aby ten cel osiągnąć – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W głosowaniu wzięło udział 83 Senatorów (ZA: 47, PRZECIW: 32, WSTRZYMAŁO SIĘ: 4).
Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

* * *

Zgodność z Konstytucją i prawem UE

Ustawa jest zgodna z obowiązującymi standardami europejskimi. Podobne rozwiązania wprowadziły m.in. w Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Dania, czy Belgia. Obecnie blisko 70 proc. europejskich aptek objętych jest podobnymi regulacjami. Ustawa jest zatem zgodna z Konstytucją i szeroko rozumianym prawem unijnym, a pozytywnie o tzw. zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE.

Regulacja od samego początku cieszy się poparciem ze strony Ministerstwa Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, a także Biura Analiz Sejmowych, które w swojej niezależnej opinii prawnej stwierdziło, że zmiany w przepisach ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku aptecznym, zapewnią większą konkurencję oraz lepszą ochronę pacjentów korzystających z aptek (Opinia Biura Analiz Sejmowych ⇐ więcej – format pdf.).

Zwolennikami procedowanych zmian w prawie farmaceutycznym są także kluczowe organizacje, skupiające w sumie ponad pół miliona osób reprezentujących tzw. „biały personel” (samorządy: aptekarski, lekarski, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych). Popierają je również młodzi farmaceuci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski