„Apteka dla Aptekarza” przywraca konstytucyjność oraz zgodność regulacji z prawem UE

W ostatnim czasie w trakcie debat sejmowych oraz informacji ukazujących się w mediach, pojawiła się fałszywa informacja, jakoby w opinii Biura Analiz Sejmowych projektowane zmiany prawa farmaceutycznego były niezgodne z zapisami Konstytucji RP i prawem UE.

Stwierdzenie takie jest nieprawdziwe i wprowadzające w błąd.

W opinii Biura Analiz Sejmowych z 23 marca br. dotyczącej poselskiego projektu ustawy Prawo farmaceutyczne (uzupełnienie opinii BAS-WAL-2678/16 z dnia 9 stycznia 2017 r.), BAS podkreśla, iż niekonstytucyjność oraz niezgodność tej regulacji z prawem UE powodowało wykreślenie zapisów mówiących o tym, że zezwolenie na prowadzenie apteki wydawane są wyłącznie na rzecz farmaceutów lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem farmaceutów. BAS potwierdził tym samym wnioski zawarte w pierwotnej opinii, zgodnie z którą projekt dający prawo do prowadzenia apteki wyłącznie farmaceutom, jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi i europejskimi.

Wykreślenie na stałe zasady zwanej potocznie „Apteką dla Aptekarza” utrudniłoby uzasadnienie wprowadzenia ograniczenia wolności działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny. Zastosowanie takiego wyłączenia jest możliwe tylko wtedy, gdy katalog osób uprawnionych do prowadzenia apteki zostałby zawężony jedynie do farmaceutów lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem farmaceutów.

Zatem powrót do zasady „Apteka dla Aptekarza”, który nastąpił w toku głosowania sejmowego, przywrócił konstytucyjność oraz zgodność tego projektu z szeroko rozumianym prawem unijnym, co umożliwia kontynuację prac legislacyjnych nad projektem w Senacie RP.

Do pobrania poniżej ⇓ (format załączników pdf.):

• Skrót z opinii prawnej z dnia 9 stycznia 2017 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1126) – załącznik 1

• Opinia prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1126) (uzupełnienie opinii BAS-WAL-2678/16 z dnia 9 stycznia 2017 r.) – załącznik 2

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski