Minister Zdrowia powołał Zespoł do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2017 r.
Poz. 44
w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją
Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”⇐ więcej (format pdf.)

§ 6. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w§ 3, nie później niż z dniem 15 kwietnia 2017 r., po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zaakceptowanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorującego wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, sprawozdania zawierającego wyniki pracy Zespołu.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski