PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym wyniosła 184 tys. PLN i była niższa o 2,65% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2016 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 748 mln PLN i była mniejsza o 1,60% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. jedynie dla produktów w sprzedaży odręcznej (o 1,14%). W pozostałych segmentach rynku nastąpił spadek wielkości sprzedaży. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż zmalała o 5,30%, a dla recept refundowanych zmniejszyła się o 5,31%. Spadek zanotowały również produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż była niższa o 9,51% niż w lutym poprzedniego roku. W porównaniu do stycznia br. średnia sprzedaż statystycznej apteki spadła znaczniej, bo o 9,14%. Wartość sprzedaży odręcznej zmniejszyła się aż o 14,23% Dla segmentu leków na receptę pełnopłatną wartość sprzedaży była niższa o 6,18%, a dla leków na receptę refundowaną wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zmalała w tym okresie o 3,33%. Produkty w ramach importu zanotowały spadek wartości sprzedaży aż o 30,42%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2016r. wyniosła 17,76 PLN. Średnia cena wzrosła o 3,15% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016r. zwiększyła się o 3,36%. W porównaniu do lutego 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5,58%, w segmencie leków pełnopłatnych o 4,85%, a dla leków refundowanych cena była większa o 0,53%. Podobnie względem poprzedniego miesiąca ceny były wyższe dla wszystkich segmentów rynku. Dla leków pełnopłatnych ceny wzrosły o 2,43%, dla leków refundowanych zwiększyły się o 1,82%, a w przypadku sprzedaży odręcznej ceny były wyższe o 0,58% niż w styczniu br.
Średnia marża apteczna w lutym 2017r. wyniosła 25,62% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2016r. o 0,12 pp, a w porównaniu do stycznia 2017r. marża spadła o 0,39 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o 274,24 mln PLN niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Największy spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów w sprzedaży odręcznej, której sprzedaż zmniejszyła się o 196,49 mln PLN. Sprzedaż leków na receptę była również niższa, ale już nie tak wysoka. Wartość segmentu leków pełnopłatnych spadła o 38,51 mln PLN, a segmentu leków refundowanych zmniejszyła się o 32,08 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały spadek o 7,17 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zmniejszyła się o 44,80 mln PLN. Wartość leków refundowanych była niższa o 42,68 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych na recepty zmniejszyła się o 26,47 mln PLN). Również wartość leków sprowadzanych w ramach importu spadła o 1,53 mln PLN. Jedynie produkty w sprzedaży odręcznej zwiększyły swą wartość o 25,89 mln PLN względem lutego 2016 r.

Prognoza rynku apteczny na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 32,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017r. wyniesie powyżej 8,2 mld PLN, tj. o 1,9% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne luty 2017 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski