Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego UM wyraża poparcie dla zmian ustawy Prawo farmaceutyczne, przygotowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego

Warszawa, dn. 8.III.2017 r.

Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowna Pani Prezes

   W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem zmian ustawy Prawo farmaceutyczne, przygotowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża poparcie tego projektu.

   Planowane rozmieszczenie aptek w zależności od warunków geograficznych, czyli nie mniejsze niż 500 metrowe odstępy pomiędzy aptekami oraz warunków demograficznych, czyli uwzględniające ilości mieszkańców przypadających na jedną aptekę, wydają się bardzo słuszne i porządkujące działanie tych placówek. Oznaczają bowiem wymuszenie na właścicielach aptek postaw zdrowo-konkurencyjnych. Ponadto, prawne umocowanie, iż kierownikiem apteki może być tylko magister farmacji oraz fakt, iż osobą obsługującą pacjentów za pierwszym stołem również może być tylko magister farmacji szczególnie zasługuje na poparcie. Jest to zgodne z obecnie istniejącymi standardami nauczania na kierunku farmacja. (…)

Całość pisma (format pdf.) ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski